Bryllupsfotografering med Kasper Lau

Jeg har mange bryllupper i bagagen, og det er oftest heldagsbryllup, parrene vælger.
Det er typisk det, der giver bedst mening for parret, da de derved får en komplet, professionel billedeserie fra hele dagen – Sommetider fra forberedelser til og med brudevals.

Med andre ord, en bryllupsdag der er dokumenteret fra start til slut. Her vil jeg forsøge, at forklare hvordan sådan en dag forløber.

Hvordan forløber dagen?

For det kommende brudepar, kan der være mange spørgsmål forbundet med fotograferingen af sådan en dag. Og det er klart – for det kan være overvældende at blive fulgt af en fotograf en hel dag.

De fleste par oplever dog, at de efter ganske kort tid, falder til ro og “glemmer” at fotografen er med.

Her vil jeg prøve, at forklare hvad det er, jeg som bryllupsfotograf går efter, og hvad I kan forvente, hvis I har mig med på sidelinjen.
Alle bryllupper er som nævnt forskellige, men almindeligvis kan dagen groft inddeles i 5 vigtige punkter. Det drejer sig om forberedelserne/klargøring, vielse/ceremoni, portrætfotografering, reception, middag/fest.

Det eneste tidspunkt hvor jeg griber ind og dirigerer, er under portrætfotografering af brudepar og eventuelt gæster. Den øvrige tid er primært reportagefotografi, hvor jeg fotograferer de små historier og øjeblikke, der udspiller sig i løbet af dagen – altså uopstillet. Jeg blander mig sjældent og har en relativt diskret tilgang til arbejdet. Jeg forsøger, uden alt for stor påvirkning, at gøre min tilstedeværelse til en naturlig og god oplevelse for alle involverede.

Det gode billede skal i kassen, men ikke på bekostningen af gæsternes eller brudeparrets oplevelse.

Forberedelser & klargøring af brud eller gom

Mange brudepar ønsker billeder under forberedelserne – I de fleste tilfælde sammen med bruden. Enkelte par forbereder sig i samme område, hvilket giver mulighed for billeder under begges forberedelser.

Her fotograferes håropsætning, accessories, brudekjole, sko, smykker, brudebuket og når bruden iføres eller har iført sig sin brudekjole. Derudover er der fokus på stemningen blandt de personer, der er tilstede.

Når bruden (eller gommen) er ved at være færdig og klar, kører jeg mod kirken…

Brudens forberedelser
Foto under vielse

Ceremoni & vielse

Jeg ankommer altid i kirken (eller der hvor vielsen foregår) i god tid. Her laver jeg detaljebilleder, stemningsbilleder af gæster og billeder af den ventende gom.

I mellemtiden er bruden på vej, og jeg er klar med kameraet, når hun ankommer og skyder her de vigtigste øjeblikke indtil hun sidder på sin plads.

Mange præster har regler for, hvor der må fotograferes, og om der overhovedet må tages billeder i kirken. Det er naturligvis undersøgt forud, og jeg respekterer altid præstens ønske. Så vidt muligt, fotograferer jeg hele vielseshandlingen – tilspørgen, udveksling af ringe, evt. kys og velsignelse. Og oftest på afstand, så jeg ikke stjæler fokus under ritualer og formelle begivenheder.

Herefter er de vigtigste billeder brudeparrets udgang fra kirken, og eventuelt musikalske indslag eller lignende.

Når parret er gift og vielsen slut, tages der stemningsbilleder foran kirken, og der afsluttes typisk med fuglefrø, riskast, sæbebobler eller lignende.
Sommetider laves der enkelte klassiske portrætter i kirken. Det er op til parret, og typisk planlagt forud ved formødet.

Portrætter af brudepar på location

Nu vil tiden oftest være inde til portrætterne af de nygifte. Her mødes vi på en – på forhånd aftalt – location og tager billeder i en lille time.

Jeg vil typisk bede om ca. 45 minutter med parret, så der bliver et rimeligt udvalg af billeder. Man kan selvfølgelig få gode billeder på mindre tid, men ret ofte er det sådan, at parret slapper lidt mere af i den sidste del af portrætfotograferingen. Det giver nogle langt mere naturlige og unikke billeder. Derfor vil jeg gerne have parret så længe som muligt. En lille time giver omkring 40 efterbehandlede billeder.

Selv om min stil ikke er præget af knivskarpe og stive poseringer, men derimod det spontane og naturlige, så guider jeg alligevel brudeparret og forklarer undervejs, så alle ved hvad der skal foregå. Jeg vil hellere have at man hygger sig og er “med på legen”, for de bedste bryllupsbilleder er altså dem, der opstår naturligt, og når brudeparret hygger sig.

Det er også ofte her, at ringe og brudebuket fotograferes, hvis det ikke er gjort under forberedelserne.

Naturlige portrætter

Reception

Receptioner forløber meget forskelligt. Nogle par vil på dette tidspunkt gerne have lavet billeder af gæsterne parvis, gruppebilleder og evt. billede af alle gæster med brudeparret forrest (Kongebillede).

For andre par er det vigtigere at være sammen med gæsterne, og der skæres måske bryllupskage på dette tidspunkt. Dette fotograferes naturligvis og der blive lavet stemningsbilleder undervejs.

Enkelte brudepar har rødder i udlandet, og vil i tidsrummet før middagen afholde traditioner fra deres hjemland. Her har jeg erfaring med såvel danske som mellemøstlige og øst-europæsiske traditioner.

Bryllupsmiddag & fest

Bryllupsmiddagene forløber også forskelligt.

Ens for alle er dog, at jeg tager billeder af bordopdækning, pynt og detaljer i lokalet før det bliver taget i brug.

Når middagen er skudt i gang, bliver der primært lagt fokus på indslag og taler og parrets reaktioner. Derudover er jeg opmærksom på de små traditioner og begivenheder, der udspiller sig i løbet af sådan en aften. Jeg har været med til mange bryllupper og har en god fornemmelse for, hvornår og hvordan disse udspiller sig.

I løbet af aftenen, vil der måske også skæres kage, såfremt det ikke er gjort tidligere.

Aftenen afsluttes med brudevalsen og at gommen indfanges og får klippet spidserne af strømperne (og i visse tilfælde sit slips). Her vil jeg igen lægge vægt på situationsbilleder og stemninger.

Alle bryllupper er forskellige

Ovenstående skitserer groft det traditionelle bryllup. Det er selvfølgelig meget forskelligt hvordan bryllupsdage udspiller sig, men typisk er dagsordenen cirka som beskrevet ovenfor.

For at der ikke skal være store overraskelser undervejs, afholder jeg altid et formøde med brudepar. Her får vi vendt detaljerne for dagen og lavet en grov tidplan, som vi kan følge.

Der vil i øvrigt blive snakket om locations, og lagt en plan B, hvis det skulle regne på dagen. Desuden er det her, vi snakker om eventuelle anderledes traditioner, jeg skal være opmærksom på.

Vil I vide mere, så kontakt mig – Jeg vil glæde mig til at høre om jeres bryllup!

Kontakt mig her